Yetişkinler için Temel Becerileri Geliştirecek Öğrenme Yöntemleri ve Araçları Geliştirmek Üzere İşbirliği Yaptık

İhtiyaca Özgü Öğrenme Yöntemleri ve Araçlarıyla Yetişkinlerin Temel Becerilerini Geliştirmeye katkı sağlamak üzere ilk projemizi Haziran 2019'da İstihdam ve Yenilik Programı (EaSI) altında AB Komisyonuna Sunduk.

Kentsel planlama

EaSI/İlerleme Ekseni altında, VP/2019/005 Yetenek Geliştirme Yolları kapsamında Ço:K; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Sanayi Odası ile işbirliği yaptı. Kocaeli Üniversitesi başvuru sahipliğinde geliştirilen proje, ülkemizin PIAAC (International Assessment of Adult Competencies) değerlendirmesindeki düşük sonuçlarından yola çıkıyor. Kocaeli ölçeği için geliştirdiği müdahale mantığı ve araçlarıyla, yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim hizmetlerine yenilikçi örnekler kazandırmayı amaçlıyor. Ulusal düzeyde yaygınlaştırılabilecek bir öğrenme modeli tasarlıyor. Detaylı analiz ve saha çalışmaları ile elde edilecek ihtiyaç haritası, geliştirilecek öğrenme süreçlerine temel teşkil ediyor. Yerel ekosistemde ilgili paydaşlara birbirini tamamlayan rol ve sorumluluklar tanımlanıyor. Bütüncül bir hizmet anlayışıyla, hedef kitle yetişkinler için temel okuryazarlık, temel sayısal beceriler ve temel dijital beceriler eğitim programları ihtiyaca özgü olarak yapılandırılıyor. İşgücü piyasasında geçerliliği olan nitelikleri kazandırmaya yönelik olarak tasarlanan işbirliğine dayalı üretim ortamlarında öğrenme süreçleri kurgulanıyor.