Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinde Yenilikçi Fikirlerimizi İşbirliğine Taşıdık

Uzun dönemli bakım uygulamalarında sosyal ekonomi araçları öngören proje önerisi Eylül 2019'da İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında AB Komisyonuna Sunuldu.

Kentsel planlama

EaSI/İlerleme Ekseni altında, VP/2019/003 Sosyal İnovasyon ve Uzun Süreli Bakımda Ulusal Reformlar Çağrısı kapsamında Ço:K; Türkiye'den İzmit Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Barosu ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Tabipler Birliği Kocaeli Temsilciliği ile İtalya'dan Marconi Üniversitesi ile işbirliği yaptı. İzmit Belediyesi başvuru sahipliğinde geliştirilen proje önerisi bireylere ihtiyaca özgü uzun süreli bakım hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Proje, ilk olarak, uzun süreli bakım hizmetlerinde İzmit ilçesinde yerelin ihtiyaçlarını ve potansiyelini arz ve talep boyutuyla haritalandırıyor. Haritalama çalışmasını esas alarak uzun süreli bakım hizmetlerindeki yerel paydaşların kurumsal kapasitesi ve profesyonellerin niteliklerini pekiştirecek eğitim ve işbirliği olanakları tasarlıyor. Belediye eliyle yürütülen bakım hizmetleri bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor. Sosyal ekonomi girişimleriyle bakım hizmetlerinin insan odaklı, sürdürülebilir ve erişilebilir şekilde kurgulanmasına yönelik müdahale araçları tasarlanıyor. Proje çıktılarının uzun süreli bakımda ulusal sosyal politika uygulamalarına model hizmetler önermesi beklenmektedir.