Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Alanında Proje Önerisi Geliştirildi

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlama ve uygulamada yenilikçi yaklaşım ve yöntemler öngören proje önerisi Nisan 2020'de Erasmus+ KA202 Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunuldu.

Kentsel planlama

Erasmus+ KA 202 Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Ço:K; Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ-MATPUM) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Almanya'dan Bremen Belediyesi ve Yunanistan'dan Girişimcilik Geliştirme Enstitüsü ile işbirliği yaptı. ODTÜ-MATPUM başvuru sahipliğinde geliştirilen stratejik ortaklık projesi ile yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlama ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kentsel çalışmalar yürüten uzmanlara yönelik olarak mesleki eğitim programı ve mentorluk hizmetleri geliştirilecektir. Proje çıktılarında Avrupa Birliği tarafından hazırlanmış "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Geliştirme ve Uygulama Rehberi" esas alınacaktır.