Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Keyifli ve Hevesli Müşterek Eylemler (JAZZ) Teklifi Gönderildi

Binyıl zorluklarının üstesinden gelmek için işbirliğinin gücüne güveniyoruz. Sivil Toplum Destek Programı (III) için bir proje teklifi tasarlamak üzere ilgili paydaşları bir araya getirdik.

Kentsel planlama

"Binyıl zorluklarının üstesinden gelmek için işbirliğinin gücüne güveniyoruz. Sivil Toplum Destek Programı (III) için bir proje teklifi tasarlamak üzere ilgili paydaşları bir araya getirdik. Tasarladığımız proje önerisi, büyük zorlukları çözmek için Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine çalışan STK'lar arasında ilerici bir ağ kurmayı amaçlıyor. Başvuru sahibinin Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) olduğu projenin diğer konsorsiyum ortakları Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi (Ço:K), Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (Türkiye) ve Dernek İşletme Bilgi ve Danışma Merkezi'dir (Bulgaristan).