Cinsiyet Eşitliği için Uygulamalı İşbirliği: Hareketlilik Ekosistemi için Becerileri Geliştirme (US4ME)

Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi (Ço:K), ilgili ortaklar arasındaki etkileşim sürecini koordine ederek kar amacı gütmeyen kuruluşların sosyal ve çevreye duyarlı işbirliği projeleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) koordinasyonunda paydaşlarımızla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hibe Programı ile İyi İş Geleceğinin Geliştirilmesi Yaklaşımı” için yeni bir teklif tasarladık ve sunduk.

Kentsel planlama

Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi (Ço:K), ilgili ortaklar arasındaki etkileşim sürecini koordine ederek kar amacı gütmeyen kuruluşların sosyal ve çevreye duyarlı işbirliği projeleri geliştirmelerine yardımcı oluyor. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) koordinasyonunda paydaşlarımızla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hibe Programı ile İyi İş Geleceğinin Geliştirilmesi Yaklaşımı” için yeni bir teklif tasarladık ve sunduk. Ço:K'un yanı sıra, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Kadın Adayları Destekleme Derneği, teklifin ortaklık yapısını oluşturuyor. İş bulma şanslarını ve dijital ekonomi koşullarında mesleki terfi olasılığını artırmak amacıyla, hareketlilik ekosisteminde STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarından mezun olan kadınların yetkinliklerini yeniden oluşturmayı hedefleyen projenin ismini “Hareketlilik Ekosistemi için Becerilerin Geliştirilmesi (US4ME)” olarak belirledik. Projeye şans diliyor ve sonunda her şeyin yoluna gireceğine güveniyoruz.