2019'dan 2020'ye İklim Değişikliği Gündemi Yayınlandı

Çevre ve iklim değişikliği konusunda faaliyet gösteren paydaşlarımızın iklim değişikliği gündemi ile ilgili görüşlerini derleyerek, her yıl güncelleyeceğimiz çalışmanın ilki tamamlanmıştır.

Kentsel planlama

Çevre ve iklim değişikliği konusunda faaliyet gösteren paydaşlarımızın iklim değişikliği gündemiile ilgili görüşlerini derleyerek, her yıl güncelleyeceğimiz çalışmanın ilki tamamlanmıştır.* Toplanan görüşler kapsamında belirlenen ve gruplanan gündem maddeleri ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Logoların bulunduğu dairelerin büyüklükleri, ilgili konunun ağırlığını göstermektedir. Çalışmamıza katılım sağlayan, aşağıda andığımız tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.