Ço:K Kuruldu

Sınırlı Sorumlu Uygulamalı İşbirliği Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi 10 Mayıs 2019'da kuruldu.

Kentsel planlama

Sınırlı Sorumlu Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi (Ço:K), 6 Mayıs 2019’da T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak kurulmuştur. Ço:K’un kuruluşu, 10 Mayıs 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde kamuoyuna ilan edilmiştir. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme faaliyet türünde ve 6’sı kadın olmak üzere, 7 ortaklı bir yapıda kurulan Ço:K, toplumsal sorunlara sonuç odaklı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ilkesi ile yola çıkmıştır. Ço:K çalışmalarını“Yaşanabilir Mekânlar”, “Geleceğin Endüstrileri” ve “Gönençli Toplum” bileşkeleri üzerine kurgulayacak olup dayanışmacı ekonomisi ağının doğal bir paydaşıdır.