Ço:K İlk Genel Kurulu Yapıldı

S.S. Uygulamalı İşbirliği Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifinin Birinci Olağanüstü Genel Kurulu 3 Ağustos 2019’da İstanbul’da yapıldı.

Kentsel planlama

Ço:K’un Birinci Olağanüstü Genel Kurulu tüm ortakların ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ile Beyoğlu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı: Açılış ve başkanlık divanı teşkili; Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması; Kuruluş işlemleri ve kooperatifin genel durumu ile ilgili ortakların bilgilendirilmesi; Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, Kooperatifin ortak sayısının belirlenmesi, yeni kayıt olacak ortaklardan kaydiye ücreti adı altında alınacak ödemelerin miktar, zaman ve ödeme şartlarının belirlenmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması; 2019 - 2020 yılları çalışma programı ve tahmini bütçenin değerlendirilmesi; Faaliyetlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu yetki devri; Kooperatif İş Planının Değerlendirilmesi; Çalışma Gruplarının Belirlenmesi; Kooperatif Temel İşleyiş Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi; Kooperatif İletişim Araçlarının Hazırlanması ; Dilekler, temenniler ve kapanış gündem maddeleri üzerinden gerçekleştirildi.