Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi [Ço:K]

“İki farklı insan gibi işbirliği yapmıyoruz. Bir üçüncüyü oluşturmak –ki bunun biz olduğunu sanıyorum– için bir araya gelen iki ayrı akım gibiyiz.”

G. Deleuze

Kar amacı gütmeyen bir sosyal kooperatiftir.

Somut işbirlikleri oluşturmak için yansız bir arayüz olarak tasarlanmıştır. 

 

 Haberler / Duyurular

tarimormanLogo_edited.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı  Uzmanlarına Kapasite Geliştirme Eğitimi Verildi

Uygulamalı İşbirliği Kooperatifi Tarafından Verilen “Dış Kaynaklı Projelerin İzleme ve Değerlendirme Süreçleri Eğitimi” Başarıyla Tamamlandı…

27 Haziran 2020

Plastik Kirli Okyanus

2019'dan 2020'ye İklim Değişikliği Gündemi Yayımlandı

Çevre ve iklim değişikliği alanında faaliyet gösteren STK'ların gündemlerine ışık tutmayı amaçlayan "İklim Değişikliği Gündemi" çalışmamız yayımlandı.

21 Mayıs 2020

Moloz ile bisikletçi

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Alanında  Proje Önerisi Geliştirildi

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlama ve uygulamada yenilikçi yaklaşım ve yöntemler öngören proje önerisi Nisan 2020'de Erasmus+ KA202 Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunuldu.

23 Nisan 2020

 

Başlangıç

"Uygulamalı İşbirliği" nedir? 

 

Sorunlar karmaşıklaştıkça, çözüm bulma yarışında işbirliğine olan ihtiyacımız artıyor. İşbirliği becerisi bir yetenek ve birlikte çalışmakla gelişiyor, olgunlaşıyor. Çok taraflı bir pişme süreci. Bir grup çalışma arkadaşı bu yeteneğimizi geliştirmek ve iş başında işbirliği olanaklarını çeşitlendirmek için SS. Uygulamalı İşbirliği Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifini kurduk. İşbirliği kavramının teorik çerçevesini, görev odaklı ve çok taraflı çalışmalar yaparak hayata geçirmek istiyoruz.     


Bir de Deleuze’den ödünç aldığımız bir çokluk meselesi var. Bir araya gelmemiz bizi bir çokluk yaptı. Kendisini oluşturan şeylere indirgenemez bir şeye dönüştük ve sürekli katmanlar oluşturarak ilerliyoruz. Biz bir çokluk oluşturduğumuz gibi, kooperatifi de çokluklar oluşturmak için kurduk. Bu sebeple takma adımız “Çokluk için Kooperatif.”

Oluş sürecimiz

“Çokluk için Kooperatif” sürekli oluşan ve çözülen farklı bileşkelerin hiyerarşik olmayan birlikteliğinin bir ürünüdür. Kooperatif farklı yetkinliklerin, farklı düzlemlerde, farklı örgütlenme biçimlerinde bir araya gelip değer oluşturabilmesi için asgari koşulları sağlayarak birlikte yaratma olanaklarını çeşitlendirmeye çalışır. İşbirliğine dayalı pratiklerin hayata geçirilmesi için uygun koşulları inşa etmek yoluyla birlikte var etmenin sayısız imkanlarını keşfetmek ve oluşturmak Çokluk için Kooperatif’in yegane hedefidir.

 

Bileşkelerimiz

Bileşke nedir?

Bileşke kendi içerisinde tutarlılığı olan, bir bütün olarak düşünüldüğünde aynı genel amaca hizmet eden proje ve faaliyetler toplamı olup Ço:K'un temel bileşkeleri "Yaşanabilir Mekanlar", "Geleceğin Endüstrileri" ve "Gönençli Toplum"dur.

Yaşanabilir Mekanlar

Geleceğin Endüstrileri

Gönençli

Toplum

 

Çalışma Alanlarımız

Proje ve Faaliyetlerimiz 

Farklı kurumları ve bireyleri bir araya getirerek belirli bir alanda etki yaratmak çalışmalarımızın ana eksenini oluşturuyor. Ekibimiz farklı uzmanlık alanlarında bilgisi ile tecrübesini birleştirebilen işbirliği tasarımcılarından oluşuyor. Proje ve faaliyetlerimizle belirli bir toplumsal soruna sistemli bir şekilde müdahale edebilecek kişi ve kurumlar için birlikte çalışmaya dayalı eko-sistem nüveleri inşa ediyoruz. Bu anlamlı birliktelikler kimi zaman çeşitli fonlarla desteklenirken, kimi zaman da kendi kendini çevirebilen bir iş modeli ile yürütülecek.  

Ço:K Çalışmaları,

  • Farklı yetkinliklerin bir araya gelmesiyle çözümlenebilecek karmaşık sorunlar üzerine inşa edilir.

  • Yol göstermek amacıyla değil, diğer seçeneklere yol açmak için tasarlanır.

  • Gelecek odaklı bir yaklaşımla tasarlanır.

  • Müşterek varlıklarımızı korumayı ve yeniden üretmeyi amaçlar.

  • Tasarım aşamasında belirli bir süre açık saldırı ve geliştirme sürecine tabi tutulur.

  • Üretim biçimi, yönetim sistemi ve paylaşım modeli açılarından farklılık gösterebilir.

  • Hizmette yüksek kaliteyi sağlamak için Kalite Kontrol Ekipleri tarafından denetlenir.

Değişim Yönetimi

Plan, Program Strateji Geliştirme

Çözüm Tasarımı

Proje Döngüsü Yönetimi

Hayat Boyu Öğrenme

Eğitim

&

Danışmanlık

Ekosistem Geliştirme

Yeni Nesil Girişimcilik

&

İş Modeli Tasarımı

 

Ekibimiz

Kooperatif ortaklarımız

Kooperatifimiz 8 kişiden oluşmaktadır. Ekibimizin tüm üyeleri ileri düzeyde İngilizce yetkinliğine sahiptir. Ortaklarımızdan dördü doktora tezlerini yazmaya çalışırken,  biri yüksek lisans derecesine sahip olup üçü ise yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. Ekibimizin lisans  eğitimlerini tamamladıkları alanlar: Çevre Mühendisliği; Ekonomi; Fizik; İstatistik; İşletme; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Şehir ve Bölge Planlama ve Uluslararası İlişkilerdir. Son olarak 8 ortağımızdan 7'sinin kadın olduğunu da belirterek bu faslı kapatalım.

Uzmanlık Platformu

Kooperatifimize ortak olmadan da bizimle çalışabilesiniz diye kuruldu uzmanlık platformu. Bizim gibi sözde değil, özde işbirliğine inanıyorsanız, lütfen aşağıda yer alan mor kutucuğa tıklayarak karşınıza çıkan formu eksiksiz doldurun.  

 

İletişim

Mesajınız için teşekkür ederiz!

Tomtom Mh., İstiklal Cd., 187/148, 34434

Beyoğlu/İstanbul

E-posta

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Twitter
  • Instagram